با توجه اجرای طرح افق  (استاندارد سازی فاکتورها) برای تلفن همراه، بدینوسیله به استحضار همکاران محترم می رساند که ادامه همکاری با جنابعالی منوط به طی کردن موفقیت آمیز مراحل ثبت نام در سامانه جامع تجارت می باشد.

 لذا با توجه به اهمیت این موضوع خواهشمنداست هر چه سریعتر  نسبت به ثبت نام  واحد صنف (فروشگاه/شرکت) خود در سامانه تجارت ( WWW.NTSW.IR ) حداکثر تا تاریخ 1399/03/01 اقدام نمائید .

 بدیهی است درصورت ارسال مدارک ثبت نام (شماره پیگیری قابل استعلام ثبت نام در سامانه جامع تجارت) ادامه همکاری با شرکت ایماهمراه امکان پذیر نخواهد بود .

دانلود راهنمای طرح افق

ویدیوی آموزشی