جهت استعلام قیمت از سایت سازمان حمایت از مصرف کننده، مراحل زیر را دنبال کنید.

1- وارد سایت www.124.ir شوید.

2- بر روی قسمت "قیمت خود اظهاری بنگاه اقتصادی" کلیک کنید.

3- دسته گوشی تلفن همراه را انتخاب کنید.

4- نام شرکت ایما همراه را انتخاب نمایید.