آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، روبروی مجتمع تجاری شهاب

تلفن: ۳۶۲۸۷۷۶۲ - ۰۳۵